MoFlo XDP Cell Sorter

The MoFlo XDP cell sorter combines high-speed sorting capability with an open flexible design to enable a wide variety of sorting applications.

 • High-speed electronics ensure identification & sort accuracy 
 • Unmatched linearity & true dynamic range of 5 decades
 • Stable fluidic design for precise droplet formation during long sorts
 • IntelliSort II: Beadless drop delay determination and monitoring

MoFlo XDP Hücre Ayırıcı Özellikleri

Modülerlik

 • Tüm görünür dalga boyu akış sitometre lazerleri ile uyumludur
 • Daha fazla stabilite ve hizalama kolaylığı için ışın şekillendirme optik özelliklerine sahip fiber bağlantılı lazerler
 • Hassas Optik Dedektör (POD) yapısı filtre değişikliklerini daha basit hale getirir

Performans

 • Saniyede 70.000 ayrım işlemi (doğrulanmış)
 • >%99 saflık (tüm veri oranları)
 • Yüksek geri kazanım, verim ve canlılık
 • Çoklu popülasyon ayrıştırması için Kanıtlanmış 4 Yönlü Ayırım
 • Her tüpte Bağımsız Ayırım Modu özelliği
 • CyClone® özel plaka ve slayt ayırımı

Elektronik ve Yazılım

 • Göz ardı edilebilir atıl zaman
 • >100.000 analiz olayı/saniye
 • Herhangi bir parametrede dijital tetikleme
 • Sayısal atım işleme (DPP)
 • Eşsiz doğrusallık
 • 18x18 otomatik telafisi matrisi
 • Bölge belirlemek için tam parametre çözünürlükleri
 • >1 milyar olay listeleme modu dosyası

Biyolojik güvenlik

 • Onaylı biyogüvenlik Seviyesi I veya II kabin seçeneği
 • Aerosol Tahliye Sistemi (AES) aerosolleri ayırma bölmesinden uzaklaştırır
 • Değiştirilebilir prob ve örnek hattı
 • SmartSampler örnek girişi, örnek ve kullanıcı koruması sağlar

Choose a MoFlo XDP Model

MoFlo XDP Hücre Ayırıcı Özellikleri

Sorting Performance Configurable with 405, 488, 640 nm lasers
Drop Dive Frequency Adjustable up to 200kHz
Sorting Modes Semi-automated, manual, controlled by operator
Power Requirements 50/60 Hz, 100-230 VAC
Item Specifications Referenced ML99030

MoFlo XDP Hücre Ayırıcı Belgeleri

 • Filter by:
Title Description
{442DF88C-CA7F-4B78-AF75-9D2B985534C0}
{442DF88C-CA7F-4B78-AF75-9D2B985534C0}
{442DF88C-CA7F-4B78-AF75-9D2B985534C0}
{611E05FD-FC41-4E23-9498-DA5662F8D4F9}
{A7DF4F56-8AF9-4BF1-88BE-766AB73FBC6B}
{442DF88C-CA7F-4B78-AF75-9D2B985534C0}
{442DF88C-CA7F-4B78-AF75-9D2B985534C0}
{442DF88C-CA7F-4B78-AF75-9D2B985534C0}
{442DF88C-CA7F-4B78-AF75-9D2B985534C0}
{442DF88C-CA7F-4B78-AF75-9D2B985534C0}
{A7DF4F56-8AF9-4BF1-88BE-766AB73FBC6B}
{A7DF4F56-8AF9-4BF1-88BE-766AB73FBC6B}
{E588CF40-730C-4137-A5DC-8DDEAB7CF7D9}
{E588CF40-730C-4137-A5DC-8DDEAB7CF7D9}


Technical Documents