MoFlo XDP Cell Sorter

The MoFlo XDP cell sorter combines high-speed sorting capability with an open flexible design to enable a wide variety of sorting applications.

 • High-speed electronics ensure identification & sort accuracy 
 • Unmatched linearity & true dynamic range of 5 decades
 • Stable fluidic design for precise droplet formation during long sorts
 • IntelliSort II: Beadless drop delay determination and monitoring

MoFlo XDP Hücre Ayırıcı Özellikleri

Modülerlik

 • Tüm görünür dalga boyu akış sitometre lazerleri ile uyumludur
 • Daha fazla stabilite ve hizalama kolaylığı için ışın şekillendirme optik özelliklerine sahip fiber bağlantılı lazerler
 • Hassas Optik Dedektör (POD) yapısı filtre değişikliklerini daha basit hale getirir

Performans

 • Saniyede 70.000 ayrım işlemi (doğrulanmış)
 • >%99 saflık (tüm veri oranları)
 • Yüksek geri kazanım, verim ve canlılık
 • Çoklu popülasyon ayrıştırması için Kanıtlanmış 4 Yönlü Ayırım
 • Her tüpte Bağımsız Ayırım Modu özelliği
 • CyClone® özel plaka ve slayt ayırımı

Elektronik ve Yazılım

 • Göz ardı edilebilir atıl zaman
 • >100.000 analiz olayı/saniye
 • Herhangi bir parametrede dijital tetikleme
 • Sayısal atım işleme (DPP)
 • Eşsiz doğrusallık
 • 18x18 otomatik telafisi matrisi
 • Bölge belirlemek için tam parametre çözünürlükleri
 • >1 milyar olay listeleme modu dosyası

Biyolojik güvenlik

 • Onaylı biyogüvenlik Seviyesi I veya II kabin seçeneği
 • Aerosol Tahliye Sistemi (AES) aerosolleri ayırma bölmesinden uzaklaştırır
 • Değiştirilebilir prob ve örnek hattı
 • SmartSampler örnek girişi, örnek ve kullanıcı koruması sağlar

Explore MoFlo XDP Models

MoFlo XDP Hücre Ayırıcı Özellikleri

Sorting Performance Configurable with 405, 488, 640 nm lasers
Drop Dive Frequency Adjustable up to 200kHz
Sorting Modes Semi-automated, manual, controlled by operator
Power Requirements 50/60 Hz, 100-230 VAC
Item Specifications Referenced ML99030

Content and Resources

Filter by:
Resource Type
Comparison of the Analysis Capabilities of Beckman Coulter MoFlo XDP™ and Becton Dickinson FACSAria™ I and II Authors: Dr. Carley Ross, Angela Vandergaw, Katherine Carr and Karen Helm
Comparison of Sorting Capabilities of Beckman Coulter MoFlo™ XDP and Becton Dickinson FACSAria™ I and II Authors: Dr. Carley Ross, Angela Vandergaw, Katherine Carr and Karen Helm
MoFlo™ XDP 4 WAY™ Sort The patented 4WAY Sort system is standard on the MoFlo XDP high-performance cell sorter
MoFlo™ XDP SmartSampler Designed around the way you work, with an open platform and automated features to increase productivity
MoFlo XDP CyClone Increase productivity with high-speed, high-precision cell deposition into any multi-well plate or slide format you choose

Technical Documents