MoFlo XDP Cell Sorter

The MoFlo XDP cell sorter combines high-speed sorting capability with an open flexible design to enable a wide variety of sorting applications.

 • High-speed electronics ensure identification & sort accuracy 
 • Unmatched linearity & true dynamic range of 5 decades
 • Stable fluidic design for precise droplet formation during long sorts
 • IntelliSort II: Beadless drop delay determination and monitoring

MoFlo XDP Hücre Ayırıcı Özellikleri

Modülerlik

 • Tüm görünür dalga boyu akış sitometre lazerleri ile uyumludur
 • Daha fazla stabilite ve hizalama kolaylığı için ışın şekillendirme optik özelliklerine sahip fiber bağlantılı lazerler
 • Hassas Optik Dedektör (POD) yapısı filtre değişikliklerini daha basit hale getirir

Performans

 • Saniyede 70.000 ayrım işlemi (doğrulanmış)
 • >%99 saflık (tüm veri oranları)
 • Yüksek geri kazanım, verim ve canlılık
 • Çoklu popülasyon ayrıştırması için Kanıtlanmış 4 Yönlü Ayırım
 • Her tüpte Bağımsız Ayırım Modu özelliği
 • CyClone® özel plaka ve slayt ayırımı

Elektronik ve Yazılım

 • Göz ardı edilebilir atıl zaman
 • >100.000 analiz olayı/saniye
 • Herhangi bir parametrede dijital tetikleme
 • Sayısal atım işleme (DPP)
 • Eşsiz doğrusallık
 • 18x18 otomatik telafisi matrisi
 • Bölge belirlemek için tam parametre çözünürlükleri
 • >1 milyar olay listeleme modu dosyası

Biyolojik güvenlik

 • Onaylı biyogüvenlik Seviyesi I veya II kabin seçeneği
 • Aerosol Tahliye Sistemi (AES) aerosolleri ayırma bölmesinden uzaklaştırır
 • Değiştirilebilir prob ve örnek hattı
 • SmartSampler örnek girişi, örnek ve kullanıcı koruması sağlar

Explore MoFlo XDP Models

MoFlo XDP Hücre Ayırıcı Özellikleri

Sorting Performance Configurable with 405, 488, 640 nm lasers
Drop Dive Frequency Adjustable up to 200kHz
Sorting Modes Semi-automated, manual, controlled by operator
Power Requirements 50/60 Hz, 100-230 VAC
Item Specifications Referenced ML99030

Content and Resources

Filter by:
Resource Type
Flow-cell-sorting-moflo-application-note-bacterial-proliferation-and-phb-production Population dynamics were follow ed during growth on phenol in response to adaptation processes of Cupriavidus necato, bacterial individuals morphologically nearly uniform, yet structurally and functionally diverse
Flow-cell-sorting-moflo-application-note-fluorescence-resonance-energy-transfer Fluorescent proteins have become a mainstay in the study of protein localization, protein-protein interaction and gene expression
Flow-cell-sorting-moflo-application-note-chromosome-sorting Flow cytometric chromosome classification (flow karyotyping) has been routinely used in the analysis of mammalian karyotypes as well as to assess chromosomal abnormalities
Flow-cytometers-technical-application-moflo-viability-and-function Sustained cell sorting at speeds in excess of 50,000 events per second is routine when using the MoFlo high-performance cell sorter
Flow-cytometers-moflo-xdp-4way-brochure-sort-power-flexibility-automated The patented 4WAY Sort system is standard on the MoFlo XDP high-performance cell sorter

Technical Documents