Cytobank Premium

Cytobank is a cloud-based platform that offers machine-learning assisted analysis of high dimensional single cell data. Premium licenses provide access to a shared cloud and are designed to meet the needs of principal investigators or smaller groups. Different license types are available depending on your needs. Powerful dimensionality reduction, clustering and prediction algorithms accelerate your research.  Use the Cytobank platform to manage and archive flow and mass cytometry or other single cell data and to easily collaborate with colleagues across disciplines and geographies from any web-based device.


Premium Users login

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Cytobank Premium Özellikleri

Öznelliği Azaltın

  • FlowSOM veya SPADE kullanarak fenotipik açıdan benzer hücreleri otomatik olarak kümeleyin
  • Çok boyutlu verileri iki boyutlu bir grafikte görselleştirmek için viSNE kullanın ve nadir görülen biyolojik alt kümelerin tanımlanmasını kolaylaştırın
  • Tek hücre verilerini otomatik olarak alt kümeye ayırın ve CITRUS kullanan örnek grupları arasında istatistiksel güçle öngörücü biyobelirteçleri tanımlayın

Verilerden İçgörüye

İş Birliği Yapın

ML destekli Analizi Demokratik Hale Getirin

  • Biyologlar için üretilmiştir, kodlama veya eklenti gerekmez, Öğrenim Merkezini ziyaret edin
  • Yeni sorular için makaleler, ipuçları ve püf noktaları ile destek talep formunun yer aldığı çevrimiçi bilgi havuzu
  • Projelerinizi düzenlemek ve bulmak için Deney Yöneticisini kullanın, deneyler arasındaki ilişkileri göstermek için ağaç görünümünü kullanın

Explore Cytobank Premium Models

Compatibility Loads any listmode file compliant with FCS standard up through version 3.1. DROP is able to import any numeric data in a text delimited (comma, semicolon, tab) format.
Plot Types Contour Plots, Density Plots, Dot Plots, Heatmap, Histograms, Overlay Plots
Gates CITRUS, FlowSOM, SPADE, viSNE, UMAP, opt-SNE, tSNE-CUDA
Statistics Channel Ranges, Coefficient of Variation (CV), Event Count, Event Count Ratio, Geometric Mean, Maximum, Mean, Median, Minimum, Percent in Gate (Literal), Percent of Population, Standard Deviation (SD), Variance
License Type Premium, Academic
Number of Users 5
License Term 1 Year

Technical Documents