ClearLLab 10C Sistemi

Laboratuvarınızın L&L* İş Akışını Optimize Etmek için Güçlü Bir Çözüm

IVD ClearLLab 10C Sistemi, kalite kontrolleri, numune hazırlığı, antikor panelleri, analiz yazılımı ve eğitim materyalinden gerekli tüm bileşenleri sunan FDA onaylı ve CE işaretli tek entegre L&L* immünofenotipleme çözümüdür. ClearLLab 10C kuru önceden karıştırılmış antikor panelleri, DURA Innovations teknolojisini kullanarak antikorları pipetleme ihtiyacını ortadan kaldırır, verimliliği artırırken insan hatası potansiyelini azaltır.

* Sadece Hodgkin dışı lenfoma için

Bir ClearLLab 10C System Modeli Seçin

Technical DocumentsDokümantasyon

  • Filter by: